logotaustatta

 
 

Punnitus- ja mittaussäännöt

Päivitetty 3/2024

Kilpailuluokkien arviointi-, punnitus-, ja mittaussäännöt pohjautuvat GPC:n (Great Pumpkin Commonwealth) ja EGVGA:n (European Giant Vegetable Growers Association) kilpailusääntöihin soveltuvin osin.

Kansallisten lajien kasviksiin on tehty soveltuvin osin kauppakunnostuksesta arviointi-, punnitus-, ja mittaussäännöt.


 

Lyhenteet ja käsitteet 


Tuloksissa käytetyt lyhenteet:

EXH             Mitataan mutta kasvis osallistuu vain näyttelyyn. Esim. jos kasvattajalla parempi hyväksytty tulos samalla kasvilla. 

DMG            Vaurioitunut mutta mitataan. Esim. jos kasvi osittain pilaantunut. Siemenet kelpaavat yhdistykselle.

UOW            Hyväksytty, mutta ei virallinen mittaustulos. Siemenet kelpaavat yhdistykselle.

EV                Ei hyväksytty tulos. Kasvis on puhdistamatta tai märkä. Epäselvyyksiä dokumentoinnissa tai mittauksessa.

DSQ             Hylätty. Esim. risteymät kurpitsoilla. Siemeniä ei saa jakaa yhdistyksen kautta.


EST             Merkintä on arvio kurpitsan painosta. Arvio perustuu OTT-taulukon mukaiseen mittaustulokseen.

                    EST-merkintä ei haittaa siementen käyttöä, mikäli pölytys on ollut suljettu.

 

Käsitteet:

EGVGA            European Giant Vegetable Growers Association. Euroopan jättikasvisyhdistys  https://www.egvga.eu/index.php/judging-vegetables EGVGA on henkilöjäsen yhdistys ja EGVGA:n jäsenmaksunmaksaneiden henkilöiden kasvien tulokset Suomen Jättikasvisyhdistys ilmoittaa EGVGA:lle.

Fascinaatio      Kasvin varren laakauma - laakavarsi

 

GDPR               Tulee sanoista General Data Protection Regulation (yleinen tietosuoja-asetus). Se on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki.

GPC                 Great Pumpkin Commonwealth. Kasvikset, jotka kuuluvat tähän kilpailuluokkaan merkitään GPC https://gpc1.org/about/rules/ Suomen Jättikasvisyhdistys maksaa jäsenmaksun GPC:lle ja kaikki PC:n kasvislistalle kuuluvat tulokset yhdistys ilmoittaa GPC:lle.

 

Kauppakunnostus    Kasviksen kunnostus myyntiä varten.

Kilpailukasvis           Kasvis, joka tuodaan tai ilmoitetaan Suomen Jättikasvisyhdistyksen kilpailuun

Kilpailukunnostus    Kasviksen kunnostus kilpailua varten.

Mittauspisteet          Kohdat, mistä pituusmittaus alkaa ja päättyy.

Omatoimimittaus    Varsinaisen kilpailupäivän ennen tai jälkeen, kilpailijan itsensä suorittama ohjeiden mukaan dokumentoitu ja dokumentit toimitettuna Suomen Jättikasvisyhdistykselle, kasviksen virallinen mittaus kilpailuun.

Tuleentunut             Kasvin siemenet valmistuu ja väri vaihtuu ruskeaksi.


 

Yleisesti

SM-Kilpailu

Suomen Jättikasvisyhdistys ry (SJKY) järjestää jättikasvisten SM-kilpailut vuosittain syyskuun loppupuolella. SJKY määrittelee ja hyväksyy SM-kilpailuihin oikeutetut kasvikset ja luokat. Listan ulkopuolisilla kasviksilla ja luokilla ei voi kilpailla.

Kilpailuun tuodut ja siellä punnitut/mitatut, sääntöjen vaatimukset täyttävät jättikasvikset saavat virallisen tuloksen ja tulevat listatuiksi vuoden tuloslistaan. Kipailuun osallistuvat myös etukäteen omatoimimittauksella, sääntöjen mukaan punnitut/mitatut kasvikset, joiden tiedot on toimitettu yhdistykselle ennen varsinaista kisaa ja tuomarit ovat ne hyväksyneet. Omatoimittauksen poikkeus - pitkät juurekset ja pitkä purjo on aina tuotava kilpailupaikalle. Niille ei voi tehdä omatoimimittausta.

SM-kisaan voi eri kasvissarjoihin osallistua vain 1 kasviksella per henkilö per sarja. Saman kasviksen kasvattajan, muut saman kasviksen ja luokan sisällä olevat tuloksen saaneet, merkitään EXH.

Kilpailuluokkien arviointi-, punnitus-, ja mittaussäännöt pohjautuvat GPC:n (Great Pumpkin Commonwealth) ja EGVGA:n (European Giant Vegetable Growers Association) kilpailusääntöihin soveltuvin osin.


Tuomarointi

Yleiset säännöt

 • Kasvin on oltava hyväkuntoinen, puhdas ja kuiva. Hyväkuntoisessa kasvissa ei ole mitään merkkejä hajoamisesta, vuotamisesta, mätänemisestä, repeämisestä tai reikiä sisäonteloon.  
 • Puhtaasta kasvista on poistettu kaikki multa ja muut ainekset. 

 

 • Erityiset sääntötarkennukset on lueteltu luokkakohtaisissa tiedoissa.  
 • Kuivattuja, jäädytettyjä tai muuten säilöttyjä kasveja ei sallita.

 

 • Tuomarilla on oikeus poistaa osia ja siistiä kasvista sääntöjen mukaiseksi.  Tuomarilla on oikeus  tutkia halkeamia, reikiä ja kaivaa pehmeitä kohtia kasvia arvioidessaan.
 • Yhdistyksellä on oikeus julkaista ja jakaa tuloksia kisojen jälkeen. Yhdistyksen GDPR seloste löytyy Suomen Jättikasvisyhdistyksen kotisivuilta. 

 

 • Tuomarointi tapahtuu voimassa olevien punnitus- ja mittaussääntöjen mukaan, jotka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt.  Tuomarointiin koulutetaan vuosittain tuomariharjoittelijoita. 
 • Tuomari ei saa tuomaroida omaa kilpailukasvistaan, vaan sen tekee toinen tuomari. 

 

 • Yhdistys huolehtii mittaustyökalujen eheydestä.
 • Tuomarien päätös on lopullinen, uudelleenarviointi ei ole mahdollista. Siksi mm omatoimimittauksessa on hyvä toimittaa riittävästi hyvää ja kattavaa kuvamateriaalia mitattavasta kasviksesta.

 

Kasvisten luovutus kilpailussa

Kilpailijan tulee tutustua kilpailukasviksiensa  punnitus- ja mittaussääntöihin ennen kilpailua. Säännöt löytyvät yhdistyksen kotisivuilta, kohdasta kilpailu, ja yhdistyksen järjestämistä kilpailuista, kilpailupaikalta.


Kasvikset tarkastetaan luovutettaessa. Kasvis, joka ei täytä sääntöjä, esimerkiksi painomittaukseen on märkä ja/tai multainen, kilpailija saa mahdollisuuden korjata tilanne siistimällä kasvista. Jos kilpailija ei korjaa tilannetta kasvis suljetaan kilpailusta. 

Kilpailuissa kasviksen luovutustarkastuksen jälkeen vastuu kasvin kunnosta siirtyy Suomen Jättikasvisyhdistykselle ja mahdolliset rikkoutumiset eivät vaikuta tulokseen.

 

Mittausvälineet

Painomittaus:

Kaikki painoluokat on punnittava kalibroidulla / sertifioidulla vaa’alla. Nostomateriaaleja tai muita vieraita esineitä ei saa olla vaa’alla. Painoa ei saa koskaan määrittää vähentämällä nostomateriaalien tai vieraiden esineiden paino punnitustuloksesta. 

Vaa’at  joita ei kalibroida uudelleen valmistuksen jälkeen, eivät kelpaa viralliseen punnitukseen. Esim. roikkuvat vaa'at ja kaikenlaiset kotitalousvaa’at.

Pituusmittaus:

Pituusmitat mitataan millimetrin tarkkuudella

Kaikki pituudet on mitattava metallinauhalla. Kaikki mittaukset suoritetaan tasaisella pinnalla tai alustalla (esim lauta) suoraan, eikä koskaan kasviksen ylä- tai alaosan ylitse tai päältä. Käyryyttä ei huomioida mittauksessa. Kilpailukasviksesta ei saa pitää kiinni, suoristaa tai venyttää mittauksen aikana. 

Ääripisteiden määrittelyssä tulee käyttää suorakulmaviivaimia. 

 

Mittaustarkkuudet

Paino 

0 –  5 kg          => 1g

yli 5kg  –  10 kg        => 10 g

yli 10 kg –  100 kg    => 0,1 kg

yli 100 kg        => tarkkuus 0,5 kg


 

Kilpailukasvikset

SM-kilpailun kasvikset ja luokat löytyvät kohdasta kilpailu/ohjeet

EGVGA:n jäsenten lista löytyy EGVGA:n sivuilta

GPC:n kilpailuluokat on merkitty tunnisteella  GPC 

 

Kilpailuluokat ja -säännöt (puuttuvien kasvisten säännöt täydentyvät myöhemmin)

Auringonkukka (Helianthus annuus)

Kukinnon leveys

Kaikki suvut ja/tai lajikkeet ovat sallittuja. 

Kasvin on oltava hyväkuntoinen, ehjä, kiinteä eikä kukkapohja saa olla mädäntynyt. Terälehdet voivat olla kuivaneita tai tuoreita. 

Kukinto on irroitettava varresta  ja asetettava tasaiselle pinnalle siemenet ylöspäin. 

Ulospäin osoittavat verholehdet kuuluvat mittaan mukaan mutta kukkiessa värilliset terälehdet eivät kuulu. 

Mittauspisteet niin että pisin verholehtien välinen etäisyys on tulos. Merkitse pisimmälle ulottuvan verholehden kärjen kohta alustaan (esim. paperille) ja sitten valitse tarkalleen vastapäinen (180 astetta) verholehti ja merkitse sen kärki alustaan.  Siirrä kukka pois ja mittaa merkkien etäisyys. 

 

Kuva: Bradley Wursten, EGVGA

 

 

Pituus

Kaikki suvut tai lajikkeet ovat sallittuja.

Varren tyvi tulee olla hyvin pesty maa-aineksesta puhtaaksi ja juuret leikattu pois. Varsi ei saa olla murtunut. Lehdet eivät kuulu mittaukseen. 

Terälehdet voivat olla tuoreita, kuivaneita tai ruskeita. 

Mittauspisteet on varren tyvestä (katso kuvat) kukinnon korkeimpaan terälehteen tai verholehteen saakka suorassa linjassa mahdollisesta käyryydestä välittämättä. Vartta ei saa käsin suoristaa tai venyttää. Kukintoa ei saa kääntää. Ulospäin osoittavat verholehdet kuuluvat mukaan ja myös kukkiessa värilliset terälehdet kuuluvat mukaan mittaan, jos niitä on.

Tulos saadaan mitattua luotettavimmin kun varren tyven kohta ja korkeimman terälehden kohta merkitään alustaan (esim lauta), kasvi siirretään pois ja suoritetaan merkkien välin mittaus. Omatoimimittauksessa tätä ei voi tehdä vaan mitta asetetaan kasvin viereen. Saat lisää ohjeita sähköpostilla kun ilmoitat auringonkukan pituusmittaukseen.

Tyven valmistelu mittaukseen. Auringonkukan tyvi on helppo pestä painepesurilla. Jos ei ole painepesuria niin liottamalla, kaivamalla maa-aines pois ja pesemällä harjalla puhtaaksi.

Varsi päättyy lähespoikkeuksetta tasaiseen päätyyn, josta lähtevät juuret. Mittauspiste on tyven tasaisessa osassa

 

 

Juuria tulee leikata pois


IMG-20230831-WA0014.jpg

 

Mittausvälineet tulee asetella tyven mittauspisteeseen. Huomioithan tämän omatoimimittauksessa. Tyvi tulee olla puhdas, juuria leikattu pois ja kuvakulma videolla niin että mittauspiste näkyy selkeästi.

IMG-20230831-WA0012.jpg

 

 

 


 

 

Chili ja paprika (Capsicum)

Chili (Capsicum) 

Luokka on tarkoitettu kaikille kapsaisiinia sisältäville Capsicum annuum lajikkeille. Mikäli painavaksi chiliksi ilmoitetussa kasviksessa ei havaita kapsaisiinia, siirretään chili paprikoihin.

Kaikki värit hyväksytään.

Paino

Kasvin pitää olla puhdas ja hyväkuntoinen. Pehmeitä ja homehtuneita kohtia ei saa olla. Kuori pitää olla ehjä

Kanta saa olla max 2,5 senttimetriä pitkä. 

SM-kilpailussa tuomarin pitää tehdä makutesti punnituksen jälkeen, ennen tulosten julkistamista.

Omatoimipunnituksessa ennen kasvustosta irrottamista, pitää painavan chilin mittaamisesta ottaa yhteyttä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Yhdistyksen puheenjohtaja määrittelee, miten painava chili toimitetaan testattavaksi ja kuka painavan chilin makutestaa. Kilpailija

toimii puheenjohtajan ohjeiden mukaan

 

 

 

.

 

Pituus 

Yhteinen luokka pitkille chileille ja paprikoille

Kasvin pitää olla puhdas ja hyväkuntoinen. Pehmeitä ja homehtuneita kohtia ei saa olla. Kuori pitää olla ehjä. Pituusmittava chili ja paprika tulee olla nestejännityksessä. 

Mittauspisteet on siitä mistä chili alkaa, ns. hatun alareunasta  kärkeen (katso kuva). Kantaa ei oteta mukaan mittaan. Pituus mitataan suorassa linjassa välittämättä mahdollisesta käyryydestä. 

 

Paprika  (Capsicum annuum)

Paino

Tämä luokka on tarkoitettu kaikille Capsicum annuum lajikkeille, jotka eivät sisällä kapsaisiinia. Kaikki värit ja muodot sallitaan. Kasvin on oltava puhdas ja hyväkuntoinen. Pehmeitä ja homehtuneita kohtia ei saa olla. Kuori pitää olla ehjä. 

Kanta saa olla max 2,5 senttimetriä pitkä. 

Painava chili, jolle ei ole tehty makutestiä, siirtyy tähän paprikan paino-luokkaan ja yhdistys ei vastaanota siemeniä. 

 


 

Gourd (Lagenaria siceraria)

Kasviksen on oltava puhdas ja hyväkuntoinen eikä siinä saa olla mätiä kohtia. Halkeamia, reikiä ja koloja ei sallita. Kuoren pienet pintasäröt tai pehmeät kohdat, mitkä eivät mene hedelmälihaan sallitaan.

Erilaiset Goudit risteytyvät helposti keskenään ja näitä pitää varoa. Risteymien siemeniä ei jaeta Suomen Jättikasvisyhdistyksen toimesta. 


Bushel gourd GPC

Paino


Bushel gourd on pyöreä  ja väriltään vihreä, keltainen ja/tai ruskea. Kasviksen on oltava puhdas ja hyväkuntoinen, eikä siinä saa olla mätiä kohtia. Halkeamia, reikiä ja koloja ei sallita. Kuoren pienet pintasäröt tai pehmeät kohdat, mitkä eivät mene hedelmälihaan, sallitaan.

Vartta saa olla korkeintaan 2,5 senttiä kannan molemmin puolin.

Bushel gourd risteää long gourdien ja muiden gourdien kanssa ja muun mallisia ei tähän luokkaan hyväksytä. 

 

Long gourd  GPC

Pituus


Kasviksen on oltava puhdas ja hyväkuntoinen eikä siinä saa olla mätiä kohtia. Poikittaisia halkeamia, reikiä ja koloja ei sallita. Kuoren pienet pystysuuntaiset säröt tai pehmeät kohdat, mitkä eivät mene hedelmälihaan, sallitaan. Kärki ei saa olla mätä, kurtistunut tai pehmeä. Long gourdin voi mitata vain saman kasvukauden aikana. 

Mittauspisteet ovat tyvestä kärkeen ilman kantaa. Pituus mitataan suorana linjana mahdollisesta käyryydestä välittämättä. Long gourd mitataan irroitettuna alustasta.

Long gourd kiinnitetään kuljetuksen ajaksi alustaan. Nämä sidokset tulee ottaa irti ennen mittaamista. Long gourd voidaan mitata laudan päällä siten, että lautaan merkitään tyven kohdalle viiva ja kärkeen viiva, ilman kantaa, ja mitataan tämä viivojen väli. Kannan ja kärjen ääripisteiden määrittelyssä alustaan on käytettävä suorakulmaviivaimia. Mitattavaa kasvista ei saa suoristaa tai venyttää. Noudata Pituusmittauksen yleisohjetta


Juurikkaat

HUOM! Kaikkien kilpailuun osallistuvien juurikkaiden tulee olla puhdistettu maa-aineksesta ja kuivia! Juures tulee olla joka puolelta puhdas, myös juurinipuista ja onkaloista.

Lanttu (Brassica napus)

Paino

Lantun tulee olla puhdas, kuiva ja hyväkuntoinen eikä siinä saa olla mädäntyneitä/pilaantuneita kohtia eikä syviä halkeamia/koloja. 

Lehdet on poistettava niin läheltä tyveä kuin mahdollista. Kaulat voidaan jättää, mutta niistä on poistettava kaikki vihreät lehden varsiosat. 

Pestyt, puhtaat ja kuivuneet, juuret saavat olla kiinni lantussa. 

Palsternakka (Pastinaca sativa)

Paino

Palsternakan tulee olla puhdas, kuiva ja hyväkuntoinen eikä siinä saa olla mädäntyneitä/pilaantuneita kohtia eikä syviä halkeamia/koloja. 

Lehdet ja lehtivarret on poistettava mahdollisimman tarkasti.

Porkkana (Daucus carote)

Paino

Porkkanoissa hyväksytään kaikki värit. 

Porkkanan tulee olla puhdas, kuiva ja hyväkuntoinen eikä siinä saa olla mädäntyneitä/pilaantuneita kohtia eikä syviä halkeamia/koloja. 

Porkkana saa olla monihaarainen kunhan ne kaikki kasvavat yhdestä samasta tyvestä. Lehdet ja lehtivarret poistettava mahdollisimman tarkasti.

 

Punajuurikas  (Beta vulgaris ‘Condivita Group’ f. rubra)

Paino

Tämä luokka on vain syötäville punajuurikkaille, jotka ovat muodoltaan litteän pyöreät ja  väriltään tummat (violetit) punaiset sekä sisältä että ulkoa. Muun värisiä punajuurikkaita ei hyväksytä. Ruokasokerijuurikkaat, rehujuurikkaat ja sokerijuurikkaat kuuluvat samaan lajiin ja risteytyvät helposti. 

Punajuurikkaan juuret jätetään kiinni kasviin, mutta kaikki lehdet on leikattava pois niin läheltä tyveä kuin mahdollista.

Värin määrittämiseksi tuomari voi tehdä punajuurikkaaseen aukon punnituksen jälkeen, mutta ennen tulosten julkistamista.

 • Punajuurikkaalla on oltava sama tumma (violetti) punainen väri sekä sisältä että ulkoa.
 • Mikä tahansa muun värinen -  valkoinen, kirjava tai vaaleanpunainen sisältä tai ulkoa tai tähän luokkaan kuulumaton muoto, hylätään kilpailusta

Punajuurikas, joka tekee uuden ennätyksen, on tutkittava, tekemällä pieni kolo lajikkeen varmistamiseksi. 

Punajuurikkaan tulee olla puhdas, kuiva ja hyväkuntoinen eikä siinä saa olla mädäntyneitä/pilaantuneita kohtia eikä syviä halkeamia/koloja. 

 

Rehujuurikas, Mammoth (Beta vulgaris)

Paino

Tämä luokka varattu kaikille rehujuurikkaille (mangelwurzel, mangel beet, field beet, mammoth, turnipsi) ja punajuuren, sokerijuurikkaan ja rehujuurikkaan risteymille. 

Juurikkaan tulee olla puhdas, kuiva ja hyväkuntoinen eikä siinä saa olla mädäntyneitä/pilaantuneita kohtia. Juuret jätetään kiinni kasviin mutta kaikki lehdet on leikattava pois niin läheltä tyveä kuin mahdollista.

Juurikkaiden onttous sallitaan. 

 

Retikka/Retiisi (Raphanus)

Luokkaan hyväksytään kaikki Raphanus-suvun lajit

Paino

Juurikkaan tulee olla puhdas, kuiva ja hyväkuntoinen eikä siinä saa olla mädäntyneitä/pilaantuneita kohtia eikä syviä halkeamia/koloja. Juuret jätetään kiinni kasviin mutta kaikki lehdet on leikattava pois niin läheltä tyveä kuin mahdollista.

Ruotiselleri/Lehtiselleri (Apium graveolens var. dulce)

Kasvin tulee olla puhdas, kuiva ja hyväkuntoinen. Kanta ei saa sisältää maa-ainesta.

Paino

Koko kasvi punnitaan ilman juuria. Juuret on leikattava pois mahdollisimman läheltä kasvin kantaa. Kasvi ei saa kukkia eikä olla kukkinut.

 

Pitkät Juurikkaat 

Pituus

Mitataan syötävä pääjuuri ilman hienojuuria ja naattia. Kasviksesta ei tarvitse poistaa naattia ja lehtiä. Pitkille juurikkaille ei voi suorittaa omatoimimittausta. Pitkät juurikkaat on aina tuotava kilpailupaikalle.

Mittauspiste suorassa linjassa naatin tyvestä pitkään syötävän pääjuureen kärkeen, ilman hienojuuria. Lehtiä saa olla kiinni kasvissa, koska niitä ei oteta huomioon pituuden määrittämisessä. Juurikas ei saa olla kiinnitettynä alustaansa. Juurikkaasta ei saa pitää kiinni mitattaessa. Juurikas ei saa olla poikki tai murtunut. 

 


 

Kaalit

Keräkaali (Brassica oleracea var. capitata)

Paino

Tähän luokkaan kuuluvat valkoinen pyöreä keräkaali, valkoinen suippokaali ja punakaali.

Kasvin on oltava kokonainen, hyväkuntoinen, puhdas ja kuiva. Mätiä kohtia ei sallita.

Kaali punnitaan kokonaisuudessaan,  juuria  lukuunottamatta. Kuljetuksessa irronneita lehtiä ei hyväksytä mukaan lopulliseen painoon. Kaikkien lehtien on oltava kiinni rungossa kun kaali luovutetaan tuomareille. Tuomarityöskentelyssä irronneet lehdet tuomari liittää mukaan punnitukseen.  

Vartta saa olla korkeintaan 5 senttiä alimmaisen lehden jälkeen.

 

Kyssäkaali (Brassica oleracea ‘Gongylodes Group’)

Paino

Kyssäkaalin on oltava puhdas, kuiva ja hyväkuntoinen eikä siinä saa olla mädäntyneitä/pilaantuneita kohtia eikä syviä halkeamia/koloja. Lehdet on poistettava niin läheltä tyveä kuin mahdollista. Juuret on poistettava kokonaan. Huom: ”Superschmelz”-lajikkeella on taipumus joissakin oloissa kasvattaa useita ”pentukaaleja” kaalin pinnalle. Näitä ei tarvitse poistaa vaan ne hyväksytään osana punnittavaa kaalia kuitenkin niin että niistä on myös poistettava mahdolliset lehdet.

Kuva: Bradley Wursten, EGVGA

 


 

Kurkku ja Melonit (Cucumis kurkut, Citrullus lanatus vesimeloni)

 

Kurkku (Cucumis sativus)

Kurkuiksi hyväksytään vain Cucumis sativus- lajikkeet, sillä Cucumis-sukuun kuuluu myös meloneja.

Paino

Hedelmän on oltava puhdas ja hyväkuntoinen. Siinä ei saa olla syviä halkeamia, reikiä eikä märkiviä/mätiä kohtia.

Kannan pituus saa olla maksimissaan 2,5 senttiä.   

Pituus

Hedelmän on oltava puhdas ja hyväkuntoinen. Siinä ei saa olla syviä halkeamia, reikiä eikä märkiviä/mätiä kohtia.

Mittauspisteet on suorana linjana tyvestä kärkeen mahdollisesta käyryydestä välittämättä. Kantaa ei oleta mittaan mukaan. 

 

Melonit (Cucumis melo, Cantalupensis-Ryhmä) 

Paino

Tähän luokkaan kuuluvat kaikki melonilajikkeet, joista cantaloupe on tunnetuin.

Hedelmän tulee olla puhdas eikä siinä saa olla syviä halkeamia eikä mätiä/pilaantuneita kohtia. Melonin hedelmäliha tulee olla väriltään oranssinkeltainen. Melonin ollessa kypsä, hedelmä tuoksuu kuoren läpi. Kantaa saa olla jäljellä 2,5 senttiä.

Vesimeloni (Citrullus lanatus) GPC

Vesimelonilla on oma luokka koska se ei kuulu melonien sukuun.

Paino

Kasvin on oltava hyväkuntoinen ja vahingoittumaton. Hyväkuntoisessa kasvissa ei ole hometta eikä merkkejä mätänemisestä tai lahoamisesta.

Säännöt muutoin kuin kurpitsalla, sillä poikkeuksella että vesimelonissa tuoreen mekaanisen vaurion koko ei saa olla yli 5 cm halkaisijaltaan. Korkkiutumat sallitaan. 

Punaiseen hedelmälihaan ulottuva halkeama tai reikä aiheuttaa merkinnän DMG.

Varsi on katkaistava 2,5 cm mittaiseksi. 

Vuotava kasvi saa merkinnän DMG.


Kurpitsat

Mammuttikurpitsa (Jättikurpitsa) (Cucurbita maxima  Mammutti-Ryhmä )  GPC

Paino

Mammuttikurpitsa (Jättikurpitsa) Cucurbita maxima  Mammutti-Ryhmä 'Atlantic Giant' on yksi squash-sukuun kuuluva muunnos. Kaikissa maxima lajeissa on on pehmeä kanta.

Kaikki Cucurbita maxima jättikurpitsat joita ei ole luokiteltu squashiksi kuuluvat tähän luokkaan. 

Kasvin on oltava hyväkuntoinen. Hyväkuntoisessa kasvissa ei ole merkkejä mätänemisestä/lahoamisesta tai reikiä/halkeamia sisäonteloon. 

 Vaurioituneiden alueiden on oltava halkaisijaltaan alle 7,5 cm  ja syvyydeltään alle 7,5 cm. Kurpitsassa voi olla enintään kaksi vaurioitunutta aluetta, joista kumpikaan ei saa ylittää ilmoitettuja mittoja. 

Mikä tahansa yksittäinen vaurioitunut alue mikä on syvempi kuin 7,5 cm luokittelee kurpitsan vaurioituneeksi (DMG).

Vaurio  mitataan vasta kun kaikki pehmeät materiaalit on poistettu tarvittaessa lusikalla.

Jos vaurioituneita alueita on enemmän kuin kaksi, kurpitsa hylätään.

Korkkiutuneet  tai korkkiutumassa olevat alueet sallitaan. 

Nostohihnojen aiheuttamat pinnalliset vauriot tai pienet tuoreet jyrsijävahingot eivät johda hylkäämiseen. 

Koko kanta saa olla kiinni kasvissa, vartta saa olla kiinni kannassa korkeintaan 2,5 senttiä.

GPC ei vaadi tuomareita laittamaan mitään ruumiinosaansa kurpitsan alle tarkastuksen aikana.

Tarkastus tapahtuu kasvin vastaanottovaiheessa. 


Squash (Cucurbita maxima Mammutti-Ryhmä) GPC

Paino

Squashin on oltava kokonaan vihreä, sininen, harmaa tai näiden värien yhdistelmä. 

 • kannan ja navan ympäristössä saa olla värimuutosta
 • saa olla verkkomaista kuviointia
 • saa olla maan läheisyydestä johtuva värivika 
 • saa olla pieniä määriä raitaisuutta tai täpläisyyttä joka kuuluu joihinkin squasheihin. Täpläisyyden väri voi vaihdella valkoisesta kermanvalkeaan tai beigestä pronssiin. Ei kuitenkaan keltaista tai oranssia.

Jos värimääritys on yhtään epäselvä, kurpitsa on luokiteltava keltaisiin jättikurpitsoihin.

Muut säännöt samat kuin jättikurpitsalla.

 

Marrow  (Cucurbita pepo)  GPC

Marrowin pinta on epätasainen.
Marrow on paksuudeltaan melko tasainen. Marrowilla on oltava kova vihreä kanta.

Marrowit risteytyvät pelto- ja kesäkurpitsojen kanssa. Ja peltokurpitsat marrowien kanssa. Risteytykset eivät ole sallittuja ja siksi oranssit ja tumman keltaiset tai muutkaan säännöissä hyväksytyistä väreistä poikkeavat marrowit eivät ole sallittuja. Nämä ovat todennäköisesti risteytyksiä peltokurpitsoiden kanssa. 

Risteymät hylätään (DSQ) eikä sen siemeniä voi jakaa yhdistyksessä. 


Paino

Marrowin tulee olla puhdas ja hyväkuntoinen. Siinä ei saa olla onteloon ulottuvia halkeamia, säröjä eikä reikiä, eikä merkittäviä mätiä/pilaantuneita kohtia. 

Marrowit voivat olla vihreitä, vihreitä vihreillä tai keltaisilla raidoilla. Kokonaan valkoiset tai keltaiset ovat myös hyväksyttäviä. Oranssia väriä ei saa olla yhtään. 

Koko kanta saa olla kiinni kasvissa, vartta saa olla kiinni kannassa korkeintaan 2,5 senttiä.Kuva: Bradley Wursten, EGVGA

 

Kesäkurpitsa, zucchini, courgette (Cucurbita pepo)

Kesäkurpitsalla on yleensä sileä pinta ja hedelmä paksuuntuu kärkeä kohden. 

Marrowit risteytyvät pelto- ja kesäkurpitsojen kanssa. Ja peltokurpitsat marrowien kanssa. Risteytykset eivät ole sallittuja ja siksi oranssit ja tumman keltaiset tai muutkaan säännöissä hyväksytyistä väreistä poikkeavat kesäkurpitsat eivät ole sallittuja. Nämä ovat todennäköisesti risteytyksiä.

Risteymät hylätään (DSQ) eikä sen siemeniä voi jakaa yhdistyksessä. 

Paino

Kesäkurpitsan tulee olla puhdas ja hyväkuntoinen. Siinä ei saa olla onteloon ulottuvia halkeamia, säröjä eikä reikiä, eikä merkittäviä mätiä/pilaantuneita kohtia. 

Kesäkurpitsan täytyy olla keltainen, valkoinen tai vihreä tai näiden värien yhdistelmä. Oranssia ei saa olla yhtään.

Vartta saa olla kiinni kannassa korkeintaan 2,5 senttiä.

 

Myskikurpitsa ( Cucurbita moschata ‘Tromboncino’)

Pituus

Kasvin tulee olla puhdas ja hyväkuntoinen. Siinä ei saa olla onteloon ulottuvia poikittaisia halkeamia, säröjä eikä reikiä, eikä merkittäviä mätiä/pilaantuneita kohtia. 

Mittauspisteet kannasta kärkeen. Kantaa ei oteta mukaan mittaan.
Käytetään Long Gourdin mittaussääntöjä.


 

Myskikurpitsa (Cucurbita moschata, Butternut )

Paino

Butternutin tulee olla keltainen/kellertävä/ vaaleanpunainen/beige. Hedelmän kuoressa sallitaan vähäinen vihreys. 

Myskikurpitsan hedelmän pinta tulee olla puhdas ja hyväkuntoinen. Siinä ei saa olla onteloon ulottuvia halkeamia, säröjä eikä reikiä, eikä merkittäviä mätiä/pilaantuneita kohtia. 

Vartta saa olla kiinni kannassa korkeintaan 2,5 senttiä.

 

Peltokurpitsa (Cucurbita pepo) GPC

Peltokurpitsat tunnistaa kovasta kannasta. Atlantic Giant kuuluu alun perin squasheihin ja ne omaavat pehmeän kannan. Peltokurpitsalla on oltava kova vihreä kanta. 

Peltokurpitsalla on hedelmän pinta tyypillisesti sileä. Mikäli pinta on marrow tyyppisesti röpelöinen / “krokotiilimainen” on siemen pölyttynyt ristiin marrowin tai jopa koristekurpitsan kanssa.

Marrowin kanssa risteytyneitä ei hyväksytä, (hylätty (DSQ) ) vaikka väri olisikin oranssi / keltainen. Siemeniä ei voi jakaa yhdistyksessä.

Paino

Koko kanta saa olla mukana, vartta saa olla kannassa kiinni korkeintaan 2,5 cm.

Vihreät (kypsymättömät) peltokurpitsat voivat osallistua kilpailuun. Pinta tulee olla sileä ja malliltaan hedelmä on pyöreähkö.

Säännöt muutoin samat kuin kurpitsalla, sillä poikkeuksella että peltokurpitsassa vahingoittuneen kohdan koko ei saa olla yli 5 cm halkaisijaltaan.
Maissi (Zea mays)

Kaikki maissilajikkeet ovat sallittuja.

Pituus 

Korren tyvi tulee olla pesty hyvin maa-aineksesta ja juuret leikattu pois. Varsi ei saa olla murtunut. Lehdet eivät kuulu mittaukseen. 


Mittauspisteet on korren tyvestä röyhyn kärkeen. Jos röyhyä ei löydy tai se ei ole vielä kehittynyt, seuraava mittauspiste on kasvupiste. HUOM!! mikä on ylin kohta -> kuva!

 

Maissin tyvi pesty puhtaaksi. Maa-aineksen saa pois hyvin painepesurilla. Jos ei ole mahdollista, niin liottamalla, tikulla ja harjaamalla.

 

 

Mittauspiste on korren tyvi

 

Leikkaa juuret pois. Mittauspiste tulee selkeästi esille.

IMG-20230831-WA0028.jpg

 

Mikäli maississa ei ole röyhyä, on mittauspiste ylin nivel.

IMG-20230831-WA0026.jpg

 

Kun maississa on röyhy, on mittauspiste röyhyn kärki

IMG-20230831-WA00271.jpg

 


Munakoiso (Solanum melongena)

Paino

Kaikki lajikkeet ovat sallittuja. Punnitaan vain hedelmän paino. 

Kasvin on oltava puhdas, hyväkuntoinen ja ehjä. Kannan kuivat halkeamat hyväksytään, sekä kasvin laakavartisuus. Kanta on leikattava 2,5 senttimetrin pituiseksi. 


Pavut

Pitkäpapu (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis)

Synonyymeja: Parsapapu, pitkäpapu lehmänpapu, yard long bean.

Pituus

Mittauspiste on pavun kannasta kärkeen (kts ruusupapu) suorassa linjassa mahdollisesta käyryydestä välittämättä. Varsi ei kuulu pituuteen. 

Pavun palossa tulee olla tuoreutta (taipuisa/elastinen) mutta siinä saa olla tuleentumisen merkkejä. Kokonaan kuiva pavun palko hylätään. Palko ei saa olla poikki tai murtunut. 


Ruusupapu (Phaseolus coccineus)

Palon on oltava vihreä ja hyväkuntoinen.

Pituus

Mittauspiste on pavun kannasta kärkeen suorassa linjassa mahdollisesta käyryydestä välittämättä.  Papu ei saa olla poikki. Varsi ei kuulu pituuteen. 
Peruna (Solanum tuberosum)

Paino

Perunan on oltava puhdas, kuiva ja hyväkuntoinen eikä siinä saa olla mätiä kohtia. Nostossa tulleet kuivat ja puhtaat vauriot hyväksytään. Kuivat halkeamat ja rupisuus hyväksytään. Peruna ei saa liittyä  toiseen perunaan juuren avulla.

Omatoimisessa punnituksessa on koko perunan eheys dokumentoitava selvästi,  kuvin tai videoiden miellään molemmilla tavoilla, joka puolelta. Katso ohje omatoimimittauksesta.Raparperi (Rheum rhabarbarum)

Paino

Punnitaan vain varren paino. Varren on oltava puhdas, hyväkuntoinen ja ehjä. Lehti on leikattava pois. 

Pituus 

Pituus mitataan raparperin varren tyvestä lehtihankaan asti. Lehteä ei oteta mukaan mittaan.

 
 
 
 
 

 

Sipulit (Allium)

Purjo (Allium porrum)

Purjon tulee olla puhdas, kuiva ja hyväkuntoinen eikä siinä saa olla mädäntyneitä/pilaantuneita kohtia. 

Paino

Juuret on poistettava mahdollisimman läheltä kannan tyveä, vahingoittamatta sitä. Tuomari voi kääntää lehdet varren ympärille punnitukseen.

Pituus

Mittauspisteet on varren tyvestä purjon ylimpään tuppi/niveleen suorassa linjassa mahdollisesta käyryydestä välittämättä. Juuria tai lehtiä ei oteta mukaan pituuteen. Pitkää purjoa ei ole mahdollista suorittaa omatoimimittauksena.

 

Sipuli (Allium cepa)

Sipulin tulee olla puhdas, kuiva ja ehjä. Sipulissa ei saa olla mädäntymiä tai pehmeitä kohtia. Juuret on leikattava pois mahdollisimman läheltä tyveä, mutta tyveä vahingoittamatta.

Sipulin varren pituuden  mittaamiseen käytetään holkkia, jonka sisämitta on 12,5 cm  ja korkeus 7,5 cm. Jos holkki ei ole käytössä, varsi katkaistaan ensimmäisestä lehtihangasta, ilman lehteä.

Sipulin voi tuoda kilpailuun varren kanssa, tuomarit lyhentävät varren sääntöjen mittaiseksi.


Valkosipuli 

Paino

Sipulin on oltava puhdas ja hyväkuntoinen. Juuret on leikattava pois mahdollisimman läheltä tyveä, mutta tyveä vahingoittamatta.

Varren pituus saa olla 2,5 cm kynnen kärjestä, kuvan ohjeiden mukaan. Varsi on leikattava pois kynsiä vahingoittamatta.

Kuva: Bradley Wursten, EGVGA


Tomaatti (Solanum lycopersicum)  GPC

Tomaatissa sallitaan kaikki värit ja muodot. 

Fasciaatio on hyväksyttävää, mutta tomaatissa ei saa olla kuin yksi kanta. 

 

 

Paino

Tomaatin on oltava puhdas ja hyväkuntoinen. Hyväkuntoisessa tomaatissa ei saa olla merkittäviä pehmeitä kohtia, hometta, repeytymistä tai vuotoa. Kuori saa olla haljennut mutta ei vuotaa, halkeaman tulee olla kuiva ja parantumassa. Tomaatissa saa olla luonnollisesti kasvaneita onkaloita ja  kuivat korkkiutuneet repeämät hyväksytään. Repeytymistä hedelmälihaan asti ei sallita. Moniosaisessa tomaatissa hedelmälihan on oltava yhteydessä toisiinsa. 

Kantaa saa punnittaessa olla 2,5 senttiä. Jos kanta on tomaatin sisällä, leikataan kanta tomaatin pinnasta, pinnan suuntaisesti mutta älä vahingoita tomaattia leikatessa. (KUVA)

Omatoimisessa punnituksessa on koko tomaatin eheys dokumentoitava selvästi joko kuvin tai videoiden joka puolelta. Katso ohje omatoimimittauksesta.

Kuva: GPC


Basilika Vuoden HeVi 2024

(Säännöt ja toimintaohjeet tulevat myöhemmin)

 


Howard Dill palkinto / Kaunein kurpitsa (Dill's Atlantic Giant) GPC

Muut lajikkeet eivät ole sallittuja

Täytyy olla GPC:n sääntöjen mukainen. DMG merkinnän saanut ei voi osallistua. Jos kilpailun järjestäjä päättää, EXH-merkinnän saaneet voivat osallistua tähän luokkaan. 

Kaikentyyppiset kiillotusaineet ovat kiellettyjä. Jos tuomarit epäilevät että kasviksen kiilto ei ole luonnollinen, kasvis hylätään ja tuomarien päätös on lopullinen. 

Kasvattaja voi tuoda kiiltoa esille vain hankaamalla pelkillä käsillä.        

Erityissäännöt

Tasainen oranssi tai oranssi-punainen väri.

Kasvis on symmetrinen. 

Kuroumia ja ei symmetrisiä alueita ei ole. 

Paino vähintään 100 kg, kilpailun järjestäjä voi poiketa tästä vaatimuksesta.

Kriteerit täyttävistä kurpitsoista, voittajan valinta tehdään kilpailun järjestäjän harkinnan mukaan    

Kuva GPC


Lähteet :

GPC:n säännöt

https://www.egvga.eu/index.php/judging-vegetables

The international rules for showing and judging giant vegetables and related crops

NVS Judges and Exhibitors Guide -kansio. 
Kuvat: Kansainväliset jättikasvissäänöt, Bradley Wursten, EGVGA

SJKY:n kuvat